Schapendijk Notter

Schapendijk 26 te Notter is een voormalig boerenerf waar in ruil voor het slopen van oude stallen en boerderijen, nieuwe huizen worden teruggebouwd. Het cultuurhistorisch erf ligt in het oude hoevenlandschap op de overgang van de hogere zandgronden naar het beekdal en de Regge. Het erf wordt omringd door diverse landschappen. Aan de noordzijde ligt

Schapendijk 26 te Notter is een voormalig boerenerf waar in ruil voor het slopen van oude stallen en boerderijen, nieuwe huizen worden teruggebouwd. Het cultuurhistorisch erf ligt in het oude hoevenlandschap op de overgang van de hogere zandgronden naar het beekdal en de Regge. Het erf wordt omringd door diverse landschappen. Aan de noordzijde ligt de Notter Esch, een archeologisch monument. Ten oosten ligt het bos de Grimberg, hierin liggen de restanten van de oude havezathe de Grimberg. Aan de zuidzijde bevindt zich de Regge (beekdal). Ten westen beekdal en hooilanden.

De nieuwe woningen vormen een ensemble en worden rond een gemeenschappelijk erf gesitueerd, gebaseerd op de ruimtelijke opbouw van agrarische erven in Twente. Het erf zal in architectuur en materiaalgebruik aansluiten op streekeigen kenmerken, hetzij via een moderne benadering. De unieke kenmerken van het bestaande landschap; de overgangen van droog naar nat, van hoog naar laag, van dicht naar open worden zichtbaar gemaakt in het nieuwe ontwerp van het terrein. Hiermee wordt rekening gehouden met bestaande hoogtelijnen en belangrijke zichtassen zodat een verbinding aangegaan wordt met het landschap op eigen perceel en de omringende landschappen.
Het bestemmingsplan is reeds gewijzigd. Meer volgt.

Lees Meer Volledige beschrijving inklappen
Project completion

Status

ongoing

Project team

Aday Citgez and Sara Bilge

Back to top